Nutramigen-produkterna: Världens mest använda kostbehandling vid komjölksproteinallergi hos barn.* Det finns skäl till detta.

Bild dr barn 2015

Dokumenterat i mer än 70 studier

och med över 70 års erfarenhet.


Läs mer om Nutramigen


*Nielsen marketing date 2014

Nutramigen PURAMINO har ersatt Nutramigen AA


Nytt namn och förbättrad sammansättning. Varunr:691085Nutramigen PURAMINO SE

Samma till 100 % hypoallergena aminosyra-

baserade modersmjölksersättning, nu med:

• 33% MCT-fett för att underlätta fettabsorptionen

• Kosher- och halalcertifierad

Ladda ner produktblad

Beställ kostnadsfritt material och dela ut till dina patienter

Samlingsbild weaning

 


Beställ

Nutramigen 2 LGG SE FI Improved taste burkNutramigen 2  LGG® nu med förbättrad smak!

För att underlätta smakacceptansen.


Läs mer här

Pregestimil - nytt utseende med DHA på burken. Samma innehåll.

Pregestimil burkFettsyrablandningen LIPIL ingår sedan många år i alla produkterna, även om det inte framgår av etiketterna. På Pregestimils nya etikett står det nu DHA istället för LIPIL, men det är samma innehåll.

Läs mer om Pregestimil

Nu lanseras Nutramigen 2 LGG® med förbättrad smak. I samband med detta så utgår Nutramigen 2 Lipil ur sortimentet.

Nutramigen 2 LipilNutramigen 2 Lipil kommer att utgå från sortimentet from mitten av maj. Den ersätts av Nutramigen 2 LGG med förbättrad smak, varunummer: 210760. Nutramigen 2 LGG är näringsmässigt anpassad från ca 6 månaders ålder.

Läs mer om
Nutramigen 2 LGG

ALERNI logo utan bildVi arrangerar olika sorters utbildningsmöten, där du och dina kollegor kan byta erfarenheter och kunskaper. I Stockholmsområdet känner många till konceptet Nutritionsklubben sedan många år, men alla utbildningar går nu under namnet ALERNI. Stora som små.

Läs mer om våra utbildningar

Toleransutveckling

Studier har visat att ca 80 % av barnen med komjölksallergi hade utvecklat tolerans för komjölk inom 12 månader med Nutramigen LGG. Vanligtvis har Flicka gröt frilagd85-90 % utvecklat tolerans först vid tre års ålder.

Läs mer om toleransutveckling

VIKTIGT: Bröstmjölk är spädbarnets bästa föda. Nutramigen/Pregestimil är livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall endast användas på inrådan av läkare eller dietist.

*Varumärke tillhörande Mead Johnson & Company, LLC. © 2014 Mead Johnson & Company, LLC. Alla rättigheter förbehållna
LGG® och LGG® logotyp är registrerade varumärken tillhörande Valio Ltd, Finland

Informationen på denna sida är avsedd för vårdpersonal och innehåller information om livsmedel för speciella medicinska ändamål.

Viktigt: Bröstmjölk är spädbarnets bästa föda. Nutramigen är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och skall endast användas på inrådan av läkare eller dietist.

Genom att bekräfta att du är vårdpersonal godkänner du att hemsidan lagrar cookies i din webläsare. För mer information, se PUL.